Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Genetická struktura invazních populací savců na ostrovech
Název práce v češtině: Genetická struktura invazních populací savců na ostrovech
Název v anglickém jazyce: Genetic structure of mammalian invasive populations on islands
Klíčová slova: populační genetika, invaze, demografie, ostrovní biologie, savci
Klíčová slova anglicky: population genetics, invasion, demography, island biology, mammals
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: Mgr. Barbora Černá Bolfíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.11.2012
Datum zadání: 29.11.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:23.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2013
Oponenti: Mgr. Petra Hájková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK