Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Paleoekologické aspekty evolúcie ustríc rodu Rhynchostreon Bayle
Název práce v jazyce práce (slovenština): Paleoekologické aspekty evolúcie ustríc rodu Rhynchostreon Bayle
Název práce v češtině: Paleoekologické aspekty evoluce ústřic rodu Rhynchostreon Bayle
Název v anglickém jazyce: Palaeoecological aspects of Rhynchostreon Bayle oyster evolution
Klíčová slova: Mlži, Rhynchostreon, populační analýza, sklerochronologie, česká křídová pánev
Klíčová slova anglicky: Bivalvia, Rhynchostreon, population analysis, sclerochronology, Bohemian Cretaceous Basin
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Martin Košťák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.11.2012
Datum zadání: 29.11.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:29.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2014
Oponenti: doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Paleoekologické aspekty evoluce ústřic rodu Rhynchostreon Bayle jsou založeny na detailním studiu vybraných populací ústřic rodu Rhynchostreon v české křídové pánvi a oblasti Karpat. Je detailně studována litologie, paleoekologické charakteristika jako salinita, teplota a zejména vliv substrátu. Jsou definovány vývojové linie a trendy na základě na morfologii schránek.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Palaeoecological aspects of Rhynchostreon Bayle oyster evolution are based on the detail study of selected populations of Rhynchostreon genus in the Bohemian Cretaceous Basin and Carpathians. Lithology, palaeoecological characteristics - i.e. salinity, temperature and especially substrate influence are evaluated in great details. Evolutionary lineages and trends are defined on the basis of shell morphology.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK