Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza dvou latinských překladů Husovy České nedělní postily v rkp. Brno, Moravská zemská knihovna, MK 56 a MK 91 a jejich částečná edice
Název práce v češtině: Analýza dvou latinských překladů Husovy České nedělní postily v rkp. Brno, Moravská zemská knihovna, MK 56 a MK 91 a jejich částečná edice
Název v anglickém jazyce: Analysis of Two Latin Translations of Hus´ Czech Sunday Postil in Mss.Brno, Moravian library, Mk 56 and Mk 91 a their Partial Edition
Klíčová slova: Jan Hus, Česká nedělní postila, latinské překlady, středověká latina, vícejazyčnost, kazatelství
Klíčová slova anglicky: John Hus, Czech Sunday Postil, Latin translations, medieval Latin, multilingualism, preaching
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.11.2012
Datum zadání: 29.11.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.08.2013
Datum a čas obhajoby: 23.09.2015 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.09.2015
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Pavel Soukup, Ph.D.
  PhDr. Jana Zachová, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK