Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Demotivation among English Language Students and How to Face it
Název práce v češtině: Demotivace u studentů angličtiny a jak jí čelit
Název v anglickém jazyce: Demotivation among English Language Students and How to Face it
Klíčová slova: motivace, demotivace, nuda, strach, učitel, žáci, anglický jazyk
Klíčová slova anglicky: motivation, demotivation, boredom, fear, teacher, pupils, English language
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. et Mgr. Radek Vít, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.11.2012
Datum zadání: 02.04.2014
Datum a čas obhajoby: 30.05.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Klára Synková
 
 
 
Seznam odborné literatury
Langmeier, Krejčířová. Vývojová psychologie. Praha: Grada. 2006.

Čapek. Odměny a tresty ve školní praxi. Grada. 2008.

SVENDSEN, Lars Fr. H. Malá filosofie nudy. 2011.

Irena Lokšová; Lokša. Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole. 1999.

PAVELKOVÁ, Isabella. Motivace žáků k učení. 2002.

LANGR, Ladislav. Úloha motivace ve vyučování na základní škole. 1984.

MARTINEC, Lubomír. Motivace, aspirace, učení. 2006.

HRABAL, Vladimír. Psychologické otázky motivace ve škole.1984. 1989.

FONTANA, David. Psychology for teachers. 1988.

Lokšová I., Lokša J. - Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole.1999.

Brophy, Jere. Motivating Students to Learn.
Hamer, Jeremy. The practice of english language teaching.

Ur, Penny. A course in language teaching. Tutory and practice.

Robyn R. Jackson. How to motivate reluctant learners [elektronický zdroj]
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
1. Introduction
2. Theoretical part
2.1 Motivation at school
2.1.1 Intrinsic motivation
2.1.2 Extrinsic motivation
2.1.3 Language learning motivation
2.1.4 Classroom learning motivation
2.2 Demotivation at school
2.3 Factors influencing students’ motivation
2.3.1 Teacher
2.3.2 Student
2.3.3 Prize and punishment
2.3.4 Homework
2.3.5 Boredom
2.3.6 Fear
2.4 Strategies for motivating demotivated students
3. Practical part
3.1 Research design
3.1.1 Aim of the research
3.1.2 Hypotheses
3.1.3 Description of the examined sample
3.1.4 Research procedure
3.1.5 Description of the questionnaire
3.2 Research findings and their interpretation
3.2.1 Scope of the demotivation problem at selected schools
3.2.2 General outcome
3.2.3 Other demotivating factors experienced by pupils
3.3 Suggestions on how to overcome demotivation
4. Conclusion
5. Bibliography
6. Appendix
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK