Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Digitální vyprávění s důrazem na interaktivní narativ
Název práce v češtině: Digitální vyprávění s důrazem na interaktivní narativ
Název v anglickém jazyce: Digital Storytelling with the Emphasis on Interactie Narrative
Klíčová slova: Elektronická literatura, digitální literatura, interaktivní narativ, čtenářská recepce, nová média, interaktivita, narativ, studia nových médií.
Klíčová slova anglicky: Electronic literature, digital literature, interactive narrative, reader’s reception, new media, interactivity, narrative, new media studies.
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.11.2012
Datum zadání: 22.05.2013
Datum a čas obhajoby: 04.06.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2019
Oponenti: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
  doc. PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK