Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Zákon o ČTK: transformace na půli cesty: vývoj vztahů mezi politickou a mediální sférou v České republice v 90. letech 20. stol. se zaměřením na ČTK
Název práce v češtině: Zákon o ČTK: transformace na půli cesty: vývoj vztahů mezi politickou a mediální sférou v České republice v 90. letech 20. stol. se zaměřením na ČTK
Název v anglickém jazyce: The ČTK law: the halfway transformation: evolution of relationships between political and media sphere
in the Czech Republic in the´90s of the 20th century focusing on Czech News Agency
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.11.2012
Datum zadání: 27.03.2013
Datum a čas obhajoby: 12.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:04.04.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:04.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2013
Oponenti: PhDr. Petr Orság, Ph.D.
  doc. PhDr. Světlana Hlavčáková, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK