Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Přežívání kuřat čejky chocholaté (Vanellus vanellus) v zemědělské krajině
Název práce v češtině: Přežívání kuřat čejky chocholaté (Vanellus vanellus) v zemědělské krajině
Název v anglickém jazyce: Surviving of Northern Lapwing (Vanellus vanellus) chicks in agriculture landscape
Klíčová slova: bahňáci, čejka chocholatá, klimatické faktory, kondice, kuřata, ochrana, poměr pohlaví, predace, prekocialita, potravní nabídka, přežívání, růst, velikost vajec, životní strategie
Klíčová slova anglicky: body-condition, chick, climate factors, conservation, egg-size, food supply, growth, predation, precociality, survival, life-history strategy, Northern Lapwing sex ratio, Shorebirds
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ekologie (31-162)
Vedoucí / školitel: prof. doc. Mgr. Miroslav Šálek, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.11.2012
Datum zadání: 30.01.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:14.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2014
Oponenti: Mgr. Jaroslav Cepák, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK