Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti použití laserové ablace ICP-MS při analýze opálů
Název práce v jazyce práce (slovenština): Možnosti použití laserové ablace ICP-MS při analýze opálů
Název práce v češtině: Možnosti použití laserové ablace ICP-MS při analýze opálů
Název v anglickém jazyce: Application of the laser ablation ICP-MS in the analysis of gem opals
Klíčová slova: opál, analýza in-situ, laserová ablace, ICP-MS
Klíčová slova anglicky: opal, in-situ analysis, laser ablation, ICP-MS
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Laboratoře geologických ústavů (31-410)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Ladislav Strnad, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.11.2012
Datum zadání: 28.11.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:11.08.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:08.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2014
Oponenti: doc. RNDr. Jiří Zachariáš, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Rešeršní zpracování zadaného problému, literatura
Vzorkování a příprava matetiálu
Laboratorní práce
Zpracování dat
Finální zpracování práce
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
current knowledge about the problem, literature
sampling and preparation of the material
laboratory activities
data processing
final processing
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK