Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Média jako výtvarné téma v proměnách dějin českých médií
Název práce v češtině: Média jako výtvarné téma v proměnách dějin českých médií
Název v anglickém jazyce: The Media as a Theme in the Arts Across the History of the Czech Media
Klíčová slova: dějiny médií, výtvarné umění, česká média, historický výzkum, noviny, čtenář, novinář
Klíčová slova anglicky: media history, fine arts, Czech media, historical research, newspaper, reader, journalist
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.11.2012
Datum zadání: 22.05.2013
Datum a čas obhajoby: 18.06.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2018
Oponenti: prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.
  prof. doc. Mgr. Miroslav Vojtěchovský
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK