Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Evangelizace v pojetí Tomáše Halíka
Název práce v češtině: Evangelizace v pojetí Tomáše Halíka
Název v anglickém jazyce: Evangelization in the Concept of Tomas Halik
Klíčová slova: Evangelizace, misie, křesťanství a společnost, víra, sekulární společnost.
Klíčová slova anglicky: Evangelization, mission, Christianity and society, faith, secular society.
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra praktické teologie (27-PT)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Pavel Filipi, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.11.2012
Datum zadání: 29.11.2012
Datum a čas obhajoby: 20.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2013
Oponenti: Mgr. Ladislav Beneš, Dr.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK