Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mikroevoluční procesy, změny v rozšíření a ohrožení zástupců rodu Polycnemum ve střední Evropě
Název práce v češtině: Mikroevoluční procesy, změny v rozšíření a ohrožení zástupců rodu Polycnemum ve střední Evropě
Název v anglickém jazyce: Distribution, conservation and microevolutionary relationships in genus Polycnemum in Central Europe
Klíčová slova: historický vývoj výskytu, kriticky ohrožené druhy, Polycnemum, polyploidie, střední Evropa, stanovištní preference
Klíčová slova anglicky: Central Europe, critically endangered species, habitat preferences, history of occurrence, Polycnemum, polyploidy
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: RNDr. Filip Kolář, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.11.2012
Datum zadání: 27.11.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:23.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:23.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2013
Oponenti: Mgr. Jan Prančl, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Rod Polycnemum (chruplavník) na území České republiky zahrnuje 2-3 druhy lišící se kromě morfologie zřejmě také stupněm ploidie a stanovištními preferencemi. Vymezení druhů stejně jako možnost hybridizace a ploidní variabilita jsou však zatím nedostatečně známy. Všechny druhy rodu navíc v průběhu posledních 70 let zaznamenaly markantní úbytek lokalit, takže jsou všichni zástupci rodu dnes řazeni mezi kriticky ohrožené druhy české flóry.

cíle práce jsou
literární rešerše dosavadních znalostí o morfologické a karyologické diferenciaci středoevropských zástupců
podrobná literární rešerše novějších údajů o rozšíření druhů v ČR a SR a vytipování vhodných lokalit pro sběr materiálu pro navazující magisterskou práci
rekonstrukce původního rozšíření rodu na území ČR (literatura, herbářové doklady) a charakterizace míry úbytku druhu v posledním století
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK