Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Teorie a praxe dodržování lidských práv v České republice, zejména s ohledem na práva seniorů v zařízení sociálních služeb
Název práce v češtině: Teorie a praxe dodržování lidských práv v České republice, zejména s ohledem na práva seniorů v zařízení sociálních služeb
Název v anglickém jazyce: The Theory and Practice of Human Rights in the Czech Republic, in Particular the Rights of Seniors in Social Services
Klíčová slova: Lidská práva – (teologický) původ lidských práv – stručná historie lidských práv – lidsko-právní dokumenty – práva seniorů – Rada Vlády ČR pro lidská práva – Český helsinský výbor – veřejný ochránce práv
Klíčová slova anglicky: Human rights – theological origin of human rights – a brief history of human rights – human rights documents – human rights of seniors – Government Council for Human Rights – Czech Helsinki Committee - Ombudsman
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra teologické etiky (27-TE)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Keřkovský, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.11.2012
Datum zadání: 27.11.2012
Datum a čas obhajoby: 17.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2013
Oponenti: Mgr. Ing. Ondřej Fischer, M.A., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK