Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Temporální aspekty lidské existence u S. Kierkegaarda: Negativita lidské existence jako klíč k temporální interpretaci Kierkegaardova pojetí lidství
Název práce v češtině: Temporální aspekty lidské existence u S. Kierkegaarda: Negativita lidské existence jako klíč k temporální interpretaci Kierkegaardova pojetí lidství
Název v anglickém jazyce: Kierkegaard's Anthropology and its Temporal Aspects
Klíčová slova: Kierkegaard, temporalita, existence, filosofie, lidské určení, negativita, subjektivita
Klíčová slova anglicky: Kierkegaard, Temporality, Existence, Philosophy, Human Condition, Negativity, Subjectivity
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Antropologická studia (24-KOA)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jakub Marek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.11.2012
Datum zadání: 27.11.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK