Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Taxonomic position, phylogenetic relationships and metal resistance of green algae dominating in phytoplankton of two acid lakes
Název práce v češtině: Zelené řasy dominující ve fytoplanktonu dvou kyselých jezer: taxonomické postavení, fylogenetické vztahy a odolnost vůči kovům
Název v anglickém jazyce: Taxonomic position, phylogenetic relationships and metal resistance of green algae dominating in phytoplankton of two acid lakes
Klíčová slova: Plešné jezero, Hromnické jezírko, acidifikace, ekologie, Coccomyxa, Trebouxiophyceae, 18S rDNA, ITS-2 rDNA, IC50, hliník, chrom, rtuť, měď, zinek, mangan
Klíčová slova anglicky: Plešné Lake, Hromnické Lake, acidification, ecology, Coccomyxa, Trebouxiophyceae, 18S rDNA, ITS-2 rDNA, IC50, aluminium, chromium, mercury, copper, zinc, manganese
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra ekologie (31-162)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Linda Nedbalová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.11.2012
Datum zadání: 27.11.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:13.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:14.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2015
Oponenti: RNDr. Petr Hašler, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK