Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Evolutionary history of Parnassiinae
Název práce v češtině: Evoluce skupiny Parnassiinae
Název v anglickém jazyce: Evolutionary history of Parnassiinae
Klíčová slova: Parnassiinae, Parnassius, molekulární fylogenetika, evoluční historie, fylogeografie, semispecies, druhový komplex, subspecies
Klíčová slova anglicky: Parnassiinae, Parnassius, molecular phylogeny, evolutionary history, phylogeography, semispecies, species complex, subspecies
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.11.2012
Datum zadání: 27.11.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:16.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2014
Oponenti: RNDr. David Král, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK