Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vybrané problémy aplikace insolvenčního zákona
Název práce v češtině: Vybrané problémy aplikace insolvenčního zákona
Název v anglickém jazyce: Selected problems of application of the Insolvency Act
Klíčová slova anglicky: bankruptcy law, discharge of debts, practical issues
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.11.2012
Datum zadání: 21.11.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.11.2012
Datum a čas obhajoby: 18.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:03.12.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:21.11.2012
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2013
Oponenti: JUDr. Tomáš Pohl
  doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK