Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stanovení složení těla metodou bioelektrické impedance u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí
Název práce v češtině: Stanovení složení těla metodou bioelektrické impedance u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí
Název v anglickém jazyce: Determination of body composition by bioelectrical impedance method in patients with chronic obstructive pulmonary disease
Klíčová slova: chronická obstrukční plicní nemoc, složení těla, biolelektrická impedance
Klíčová slova anglicky: chronic obstructive pulmonary disease, body composition, bioelectrical impedance
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.11.2012
Datum zadání: 30.11.2012
Datum a čas obhajoby: 05.06.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2014
Oponenti: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Vypracování literární rešerše z odborné literatury a odborných databází k současnému stavu studované problematiky (chronická obstrukční plicní nemoc, složení těla, ovlivnění složení těla při poruchách respirace).
2. Osvojení si metodiky biolektrické impedance.
3. Provedení vlastních měření na souboru pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí a kontrolní skupině.
4. Statistické zpracování a interpretace výsledků.
5. Sepsání diplomové práce.
Seznam odborné literatury
Eisner MD, Blanc PD, Sidney S, Yelin EH, Lathon PV, Katz PP, Tolstykh I, Ackerson L, Iribarren C. Body composition and functional limitation in COPD. Respir Res. 2007; 8:7.
Lerario MC, Sachs A, Lazaretti-Castro M, Saraiva LG, Jardim JR. Body composition in patients with chronic obstructive pulmonary disease: which method to use in clinical practice? Br J Nutr. 2006; 96(1):86-92.
Miller A, Strauss BJ, Mol S, Kyoong A, Holmes PH, Finlay P, Bardin PG, Guy P. Dual-energy X-ray absorptiometry is the method of choice to assess body composition in COPD. Respirology. 2009; 14(3):411-8.
Pichard C, Kyle UG, Slosman DO. Fat-free mass in chronic illness: comparison of bioelectrical impedance and dual-energy x-ray absorptiometry in 480 chronically ill and healthy subjects. Nutrition. 1999; 15(9):668-76.
Sergi G, Coin A, Marin S, Vianello A, Manzan A, Peruzza S, Inelmen EM, Busetto L, Mulone S, Enzi G. Body composition and resting energy expenditure in elderly male patients with chronic obstructive pulmonary disease. Respir Med. 2006; 100(11):1918-24
Steiner MC, Barton RL, Singh SJ, Morgan MD. Bedside methods versus dual energy X-ray absorptiometry for body composition measurement in COPD. Eur Respir J. 2002; 19(4):626-31.

Použití další odborné literatury a odborných databází (např. Scopus, Pubmed, Web of Science nebo ScienceDirect) - minimálně 20 odborných citací.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK