Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postavení obhájce v přípravném řízení
Název práce v češtině: Postavení obhájce v přípravném řízení
Název v anglickém jazyce: The Position of the Defencee Counsel in Pre-trial Proceedings
Klíčová slova: Obhájce, přípravné řízení, právo na obhajobu
Klíčová slova anglicky: Defence Counsel,pre-trial proceedings,right for defence
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.11.2012
Datum zadání: 26.11.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.11.2012
Datum a čas obhajoby: 17.06.2014 12:00
Místo konání obhajoby: PF UK m. 342
Datum odevzdání elektronické podoby:18.01.2014
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2014
Oponenti: doc. JUDr. Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Předmětem rigorózní práce "Postavení obhájce v přípravném řízení" je zkoumání postavení obhajoby, a to jak materiální obhajoby, vykonávané samotným obviněným, tak zejména formální obhajoby, vykonávané obhájcem, s tím, že výše uvedené je zkoumáno v přípravném řízení a společně s ním.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The subject matter of this doctoral graduate thesis entitled “The Position of the Defence Counsel in Pre-trial Proceedings”, is an examination of the position of the defence, both the material defence as performed by the accused himself, as well as the formal defence performed by the counsel for the defence, providing that this matter is examined as performed in the pre-trial proceedings and jointly with them.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK