Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Latinská návštěvnická graffita z oblasti Théb v kontextu cestovatelství v římském Egyptě
Název práce v češtině: Latinská návštěvnická graffita z oblasti Théb v kontextu cestovatelství v římském Egyptě
Název v anglickém jazyce: Latin Visitors' Graffiti from the Theban Region in the Context of Travel in Roman Egypt
Klíčová slova: římský Egypt, latina, návštěvnická grafita, Théby, Memnonovy kolosy, královské hrobky
Klíčová slova anglicky: roman Egypt, Latin, visitor's graffiti, Thebes, Colossi of Memnon, royal tombs, Valley of the Kings
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Český egyptologický ústav (21-CEGU)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Mgr. et Mgr. Filip Coppens, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.11.2012
Datum zadání: 26.11.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.02.2013
Datum a čas obhajoby: 04.09.2014 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je v úvodu stručně nastínit dějiny Egypta v římské době, poté se věnovat turismu a cestovatelství v této době. Hlavní část práce je vymezena charakteristice latinských návštěvnických graffit z oblasti Théb a jejich kontextu, porovnání nápisů z jednotlivých památek (zvláště nápisů z Memnonových kolosů a královských hrobek), a také jejich stručnému srovnání s řeckými nápisy ze stejných míst.
Seznam odborné literatury
Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL)
BERNARD, A.: Les inscriptions grecques et latines du Colosse de Memnon. Caire: Institut Français d’Archéologie Orientale, 1960
BAILLET, J.: Inscriptions grecques et latines des tombeaux des rois ou syringes à Thèbes. Caire: Institut Français d’Archéologie Orientale, 1923
BATAILLE, A.: Les inscriptions grecques du temple de Hatshepsout à Deir el-Bahari. Caire: Institut Français d’Archéologie Orientale, 1951
RUTHERFORD, I. C.: Travel and Pilgrimage, In RIGGS, C. (ed.): Oxford Handbook of Roman Egypt, pp. 701–716. Oxford: Oxford University Press, 2011
ADAMS, J. N.: Bilingualism and the Latin Language. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK