Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Interakce podzemní a povrchové vody za extrémních hydrologických situací v nivě horní Lužnice
Název práce v češtině: Interakce podzemní a povrchové vody za extrémních hydrologických situací v nivě horní Lužnice
Název v anglickém jazyce: Interaction of groundwater and surface water under extreme hydrological conditions in the floodplain of the upper Lužnice river
Klíčová slova: říční niva, řeka Lužnice, povodeň, hydrologické sucho, transformace povodňové vlny, retence vody.
Klíčová slova anglicky: floodplain area; Lužnice river; flood, hydrological drought, transformation of flood wave, water retention
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.11.2012
Datum zadání: 28.01.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:27.04.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:27.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2015
Oponenti: RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK