Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kompetícia buniek v populáciách kvasinkových kolónií
Název práce v jazyce práce (slovenština): Kompetícia buniek v populáciách kvasinkových kolónií
Název práce v češtině: Kompetice buněk v populacích kolonií kvasinek
Název v anglickém jazyce: Competition of cells within the population of yeast colony
Klíčová slova: Saccharomyces cerevisiae, kvasinková kolónia, signalizácia amoniakom, diferenciácia a kompetícia buniek v kolónii, rast, fluorescenčný proteín, rezistencia k antibiotikám
Klíčová slova anglicky: Saccharomyces cerevisiae, a yeast colony, ammonia signaling, cell differentiation and competition in the colony, growth, fluorescent protein, antibiotic resistance
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: RNDr. Libuše Váchová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.11.2012
Datum zadání: 23.11.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:14.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2014
Oponenti: doc. RNDr. Dana Gášková, CSc.
 
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Zdena Palková, CSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK