Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv lipidového složení membrány na odolnost vůči surfaktinu
Název práce v češtině: Vliv lipidového složení membrány na odolnost vůči surfaktinu
Název v anglickém jazyce: Effect of membrane lipid composition on resistance against surfactin
Klíčová slova: membrána, surfaktin, Bacillus subtilis, kardiolipin, černé lipidické membrány, lipozómy
Klíčová slova anglicky: membrane, surfactin, Bacillus subtilis, cardiolipin, black lipid membranes, liposomes
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: RNDr. Gabriela Mikušová, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Dominik Pinkas - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.11.2012
Datum zadání: 23.11.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:14.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2015
Oponenti: Mgr. Jan Sýkora, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK