Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Recepce a vliv severských literatur období fin de siécle v Českých zemích
Název práce v češtině: Recepce a vliv severských literatur období fin de siécle v Českých zemích
Název v anglickém jazyce: The reception and influence of fin de siécle Scandinavian literature in Czechia
Klíčová slova: dekadence, symbolismus, fin de siècle, Moderní revue, skandinávská literatura, překlad, kritická recepce, korespondence.
Klíčová slova anglicky: decadence, symbolism, fin de siècle, Moderní revue, Scandinavian literature, translation, critical reception, correspondence.
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav germánských studií (21-UGS)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Martin Humpál, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.11.2012
Datum zadání: 23.11.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.11.2012
Datum a čas obhajoby: 04.02.2013 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.12.2012
Datum proběhlé obhajoby: 04.02.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Dagmar Hartlová
 
 
 
Seznam odborné literatury
AHLUND, Claes. Medusas huvud: Dekadensens tematik i svensk sekelskiftesprosa. Uppsala universitet, 1994.
BARINE, Arvede. Nérvosés. Paris: Librarie Hachette, 1898.
BEDNAŘÍKOVÁ, Hana. Česká dekadence. Kontext – Text – Interpretace. Praha: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000.
BORLAND, Harold H. Nietzsche’s Influence on Swedish Literature; With Special Reference to Strindberg, Ola Hansson, Heidenstam and Fröding. Göteborg: Wettergren & Kerbers förlag, 1955.
BRADBY, David. Theories of Modern Drama in: M. Coyle ed. Encyclopedia of Literature and Criticism. Michigan: Gale group, 1990, s. 451-463.
CORDULACK, Shelley Wood. Edvard Munch and the Physioilogy of Symbolism. Fairleigh Dickinson University Press, 2002.
CUDDON, John Anthony ed. The Penguin Dictionary of Literatry Terms and Literary Theory. London: Penguin Books, 1999.
ČERNOHORSKÁ, Dagmar. Místo skandinávské literatury v českém kulturním světě (období od sedmdesátých let 19. století do 2. světové války). Diplomová práce na FFUK, manuskript. Praha: Univerzita Karlova, 1974.
DORRA, Henri. Symbolist Art Theories. A Critical Anthology. Berkeley – Los Angeles - London, 1994.
FORST, Vladimír red. Lexikon české literatury. Praha: Academia, 1993.
GREENE-GANTZBERG, Vivian. Herman Bang og det fremmede. København: Gyldendal, 1992.
GUSTAFSON, Alrik. Dějiny švédské literatury. Brno: Masarykova univerzita, 1998.
HLOUŠKOVÁ, Jasna. Fin de siècle a zmatky našeho konce století in: VOJTĚCH, Daniel red. Česká literatura na konci tisíciletí I. Praha: Akademie věd, 2001, s. 203-206.
HUMPÁL, Martin et al. Moderní skandinávské literatury 1870-2000. Praha: Karlova univerzita, 2006.
HUMPÁL, Martin. The Reception of Ibsen’s Plays in Czechia in: Acta Universitas Carolinae – Philologica III, Germanistica Pragensia XIX. 2008, s. 63-68.
HURET, Jean. Enquête sur l’évolution littéraire. Paris: Bibliothèque Charpentier, 1891.
HUYGHE, René ed. Umění nové doby. Praha: Odeon, 1974.
CHADWICK, Charles. The French Symbolists in: COYLE, Martin ed. Encyclopedia of Literature and Criticism. Michigan: Gale group, 1990, s. 295-307.
CHARCOT, Jean-Martin. Œuvres complètes. Paris: Lrecrosnier et Babé, 1890.
KADEČKOVÁ, Helena. Skandinávský fin de siècle z českého pohledu in: URBAN, Otto M., MERHAUT, Luboš et al. Moderní revue 1894-1925. Praha: Torst, 1995, s. 112-129.
KARÁSEK, Jiří ze Lvovic. Chimerické výpravy. Praha: Aventinum, 1927.
KARÁSEK, Jiří ze Lvovic. Impresionisté a ironikové. Praha: Aventinum, 1927.
KARÁSEK, Jiří ze Lvovic. Umění jako kritika života. Praha: Aventinum, 1927.
KERMODE, Frank. Smysl Konců. Studie k teorii fikce. Brno 2007.
KOSINSKY, Dorothy. The Artist and the Camera: Degas to Picasso. Dallas 1999.
KUCHAŘ, Lumír. Dialogy o kráse a smrti: studie a materiály k české literatuře přelomu 19. a 20. století. Brno: Host, 1999.
LEVÝ, Jiří. České teorie překladu. Praha: Ivo Železný, 1996.
MCGUINESS, Paul. Symbolism, Decadence and the Fin de Siècle. University of Exeter, 2000.
MED, Jaroslav. Několik poznámek o moderně a přírodních vědách in: WOLFOVÁ, Eva ed. Z času Moderní revue. Praha: Památník národního písemnictví, 1997, s. 5-7.
PECHLIVANOS, Miltos. Dějiny literatury in: PECHLIVANOS, Miltos et al. Úvod do literární vědy. Praha: Hermann & synové, 1999, s. 173-184.
PEŠAT, Zdeněk. Jak vznikl Manifest České moderny in: URBAN, Otto M., MERHAUT, Luboš et al. Moderní revue 1894-1925, Praha: Torst, 1995, s. 53-56.
PROCHÁZKA, Martin. Literary Theory: An Historical Introduction. Prague: Charles Univerity, 2006.
REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. Voznice: Leda, 2004.
RIDDERSTRØM, Helge ed. Litteraturhistoriske tekstpraksiser. Kristiansand: Høyskole forlag, 2008.
SVEINUNG, Time et al. Å lese Garborg i dag. Oslo: Aschehoug, 1980.
GIMNES, Steinar. Nordic Language History and Literary History III: Norway in: BANDLE, Oskar ed. The Nordic Languages: An International Handbook of the History of the North Germanic Languages, vol. I. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2002, s. 458-470.
URBAN, Otto M. et al. Edvard Munch: Být sám (obrazy-deníky-ohlasy). Praha: Arbor vitae 2006.
URBAN, Otto M. Úvodem: prostor dekadence in: URBAN, Otto M. et al. V barvách chorobných. Idea dekadence a umění v českých zemích 1880-1914. Praha: Arbor Vitae, 2006, s. 11-20.
URBAN, Otto M., MERHAUT, Luboš et al. Moderní revue 1894-1925. Praha: Torst, 1995.
VOJTĚCH, Daniel. Na radikálním křídle moderny. K pojmu dekadence jako životnímu a uměleckému úběžníku konce 19. Století in: URBAN, Otto M. et al. V barvách chorobných. Idea dekadence a umění v českých zemích 1880-1914. Praha: Arbor Vitae, 2006, s. 21-40.
WITT-BRATTSTRÖM, Ebba. Dekadensens kön. Stockholm: Norstedts, 2009.
ZOLA, Émile. Le Naturalisme au théâtre. Paris: Bibliothèque Charpentier, 1912.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK