Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nordic walking a jeho využití při volnočasových pohybových aktivitách lázeňských hostů
Název práce v češtině: Nordic walking a jeho využití při volnočasových pohybových aktivitách lázeňských hostů
Název v anglickém jazyce: Nordic walking and its use in leisure time physical activities for spa guests
Klíčová slova: Nordic Walking-severská chůze, senioři, hole Nordic walking, volnočasové aktivity seniorů, aerobní cvičení, BMI, index zdatnosti, tělesná kondice
Klíčová slova anglicky: Nordic Walking, seniors, Nordic walking sticks, leisure activities for seniors, aerobic exercise, BMI, fitness index, physical fitness
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Věra Kuhnová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.11.2012
Datum zadání: 27.11.2012
Datum a čas obhajoby: 10.01.2013 00:00
Místo konání obhajoby: M.D.Rettigové
Datum odevzdání elektronické podoby:30.11.2012
Datum proběhlé obhajoby: 10.01.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK