Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Essays on Prediction and Betting Markets
Název práce v češtině: Essays on Prediction and Betting Markets
Název v anglickém jazyce: Essays on Prediction and Betting Markets
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: CERGE (23-CERGE)
Vedoucí / školitel: prof. Andreas Ortmann, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.11.2012
Datum zadání: 22.11.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.11.2012
Datum a čas obhajoby: 23.08.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.07.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:23.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 23.08.2012
Oponenti: Pavlo Blavatskyy, M.A., M.Phil., Ph.D.
  Jordi McKenzie, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK