Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Currency Substitution and Foreign Exchange Intervention in Emerging Market
Název práce v češtině: Currency Substitution and Foreign Exchange Intervention in Emerging Market
Název v anglickém jazyce: Currency Substitution and Foreign Exchange Intervention in Emerging Market
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: CERGE (23-CERGE)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Petr Zemčík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.11.2012
Datum zadání: 22.11.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.11.2012
Datum a čas obhajoby: 22.08.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 22.08.2012
Oponenti: Prof. Ali M. Kutan, Ph.D.
  Josef Brada, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK