Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývojová stadia trestné činnosti v pojetí trestního zákoníku a Model Penal Code
Název práce v češtině: Vývojová stadia trestné činnosti v pojetí trestního zákoníku a Model Penal Code
Název v anglickém jazyce: Stages of the Commission of Crime under the Czech Penal Code and the Model Penal Code
Klíčová slova: pokus trestného činu, komparace, Model Penal Code
Klíčová slova anglicky: criminal attempt, comparison, Model Penal Code
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.11.2012
Datum zadání: 22.11.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.01.2014
Datum a čas obhajoby: 16.01.2014 11:30
Místo konání obhajoby: PF UK, míst. č. 309
Datum odevzdání elektronické podoby:27.11.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:28.11.2013
Datum proběhlé obhajoby: 16.01.2014
Oponenti: JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK