Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ošetřování nemocného s akutní pankreatitis
Název práce v češtině: Ošetřování nemocného s akutní pankreatitis
Název v anglickém jazyce: Nursing a patient with acute pancreatitis
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro lékařskou etiku a ošetřovatelství (12-ULEO)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jana Holubová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.04.2006
Datum zadání: 28.04.2006
Datum a čas obhajoby: 08.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2006
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK