Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv Vps34p na růst a vývoj kvasinkových kolonií
Název práce v češtině: Vliv Vps34p na růst a vývoj kvasinkových kolonií
Název v anglickém jazyce: The effect of Vps34p in yeast colony
Klíčová slova: Saccharomyces cerevisiae, vrásčité kolonie, Vps34p, genová exprese, inhibitorové testy
Klíčová slova anglicky: Saccharomyces cerevisiae, structured colonies, Vps34p, gene expression, inhibitory tests
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: RNDr. Michaela Schierová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.11.2012
Datum zadání: 04.12.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:14.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2015
Oponenti: RNDr. Martin Převorovský, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Příprava kmenů s delecí nebo zvýšenou expresí VPS34
Sledování genové eprese na úrovni mRNA a proteinů
Analýza morfologie buněk a kolonií u připravených kmenů.
Inhibitorové testy
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK