Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fenotypová divergence populací kachny divoké (Anas platyrhynchos) z chovů a volné přírody
Název práce v češtině: Fenotypová divergence populací kachny divoké (Anas platyrhynchos) z chovů a volné přírody
Název v anglickém jazyce: Phenotypic divergence between farmed and wild populations of mallard (Anas platyrhynchos)
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jakub Kreisinger, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.11.2012
Datum zadání: 27.11.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:14.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2015
Oponenti: Mgr. Petr Klvaňa, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK