Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nebezpečné pronásledování
Název práce v češtině: Nebezpečné pronásledování
Název v anglickém jazyce: Stalking
Klíčová slova: trestní právo, nebezpečné pronásledování, stalking
Klíčová slova anglicky: Criminal Law, Stalking
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.11.2012
Datum zadání: 21.11.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.11.2012
Datum a čas obhajoby: 25.03.2013 00:00
Místo konání obhajoby: PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:21.11.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:21.11.2012
Datum proběhlé obhajoby: 25.03.2013
Oponenti: prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
  JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK