Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ovlivňují ptačí malárie reprodukční úspěch hostitele?
Název práce v češtině: Ovlivňují ptačí malárie reprodukční úspěch hostitele?
Název v anglickém jazyce: Can avian malaria affect the reproductive success of the host?
Klíčová slova: ptačí malárie, Plasmodium, Haemoproteus, reprodukční úspěch, parazitémie, prevalence, PCR
Klíčová slova anglicky: avian malaria, Plasmodium, Haemoproteus, reproduction success, parasitemia, prevalence, PCR
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.11.2012
Datum zadání: 21.11.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:23.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2013
Oponenti: doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Zadání:
Práce má shrnout poněkud kontroverzní téma vlivu ptačích malárií na reprodukční úspěch hostitele. O tématu existuje sice mnoho článků, práce by se však měla zaměřit především na novější studie, kde se použila přesná detekce linií parazitů pomocí molekulárních metod. Mělo by dojít k odhalení metodologických problémů a autorka by se měla pokusit navrhnout, proč se práce ve svých závěrech často neshodují.
Osnova:
Teoretický základ, Hamilton a Zuk1982 areakce na tuto teorii
Ptačí malárie jako model a jejich vývojové cykly
Úrovně interakce: výběr partnera, kondice, péče o mláďata
Možné metody studia
Empirické studie, zvláště pak recentní, které pracují s molekulárně určenou identitou linií
Možné problémy: prevalence versus parasitemie, publikační bias, metodologické problémy
Závěr a možný vývoj v budoucnosti
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK