Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Polymerní systémy pro dopravu siRNA
Název práce v češtině: Polymerní systémy pro dopravu siRNA
Název v anglickém jazyce: Polymer systems for siRNA delivery
Klíčová slova: siRNA, genová terapie, polymerní nosiče léčiv, cílený transport
Klíčová slova anglicky: siRNA, gene therapy, polymer drug carriers, targeted delivery
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: Ing. Michal Pechar, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.11.2012
Datum zadání: 22.11.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:17.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2013
Oponenti: RNDr. Vratislav Šťovíček, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK