Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Okamžik a autorství ve fotografii
Název práce v češtině: Okamžik a autorství ve fotografii
Název v anglickém jazyce: Moment and Autorship in Photography
Klíčová slova: fotografie|fotograf|snímek|okamžik|rozhodující okamžík|zkušenost|pohyb|čas|pro-stor|život|umění|vizuální umění|fotoaparát|paměť
Klíčová slova anglicky: photography|photographer|image|moment|decisive moment|experience|motion|time|space|life|art|visual art|camera|memory
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.11.2012
Datum zadání: 21.11.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.03.2014
Datum a čas obhajoby: 12.05.2020 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.02.2020
Datum proběhlé obhajoby: 12.05.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Ondřej Váša, Ph.D.
  doc. Robert Silverio, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK