Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Grund der Welt: zu einem marginalen Problem in Hegels Phänomenologie des Geistes
Název práce v jazyce práce (němčina): Grund der Welt: zu einem marginalen Problem in Hegels Phänomenologie des Geistes
Název práce v češtině: Původ světa: k jednomu marginálnímu problému v Hegelově Fenomenologii ducha
Název v anglickém jazyce: The Ground of the World: A Marginal Problem in Hegel´s Phenomenology of Spirit
Klíčová slova: svět, duch, sebevědomí, absolutno, ironie, Hegel, Kant, Schelling, Fichte, Jacobi, Diderot, Sofoklés, Platón
Klíčová slova anglicky: world, spirit, self-consciousness, the absolute, irony, Hegel, Kant, Schelling, Fichte, Jacobi, Diderot, Sophocles, Plato
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: němčina
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: Dr. phil. habil. Jindřich Karásek, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.11.2012
Datum zadání: 21.11.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.03.2014
Datum a čas obhajoby: 23.02.2016 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.11.2015
Datum proběhlé obhajoby: 23.02.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Holger Gutschmidt, Dr.
  Mgr. Jan Kuneš, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK