Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Nedovolené prostředky a s tím spojená rizika při kultivaci síly
Název práce v češtině: Nedovolené prostředky a s tím spojená rizika při kultivaci síly
Název v anglickém jazyce: Prohibited supplements and the associated risks of strength building.
Klíčová slova: síla, kultivace síly, nedovolené prostředky
Klíčová slova anglicky: strength, cultivation of strength, prohibited substances
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Laboratoř sportovní motoriky (51-600800)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaroslav Nekola
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.11.2012
Datum zadání: 21.11.2012
Datum a čas obhajoby: 07.05.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.04.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:26.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 07.05.2013
Oponenti: prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK