Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Proměny rolí a významů předmětu a materiálu ve výtvarné hře
Název práce v češtině: Proměny rolí a významů předmětu a materiálu ve výtvarné hře
Název v anglickém jazyce: Transformations of roles and significations of object and material in a visual game
Klíčová slova: předmět, význam, smybol, fikční svět, výtvarná hra, materiál, experiment, představivost
Klíčová slova anglicky: object, meaning, symbol, fictional world, material, visual game, visual experiment, imagination
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Linda Arbanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.11.2012
Datum zadání: 20.11.2012
Datum a čas obhajoby: 26.05.2014 00:00
Místo konání obhajoby: UK Pedf - KVV
Datum odevzdání elektronické podoby:11.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. ak. mal. Zdenek Hůla
 
 
 
Konzultanti: prof. ak. mal. Martin Velíšek, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Věnujte se procesu změny rolí a významů předmětu v průběhu tvůrčího procesu a výtvarné hry s materiály a objekty. Na předmět a na materiál nahlížejte jako na nástroj k otevření fikčního světa. V teoretické části práce se zaměřte na souvislosti teorie fikčních a možných světů a teorie symbolu a významu ve výtvarném umění. Zaměřte se také na roli tvůrce a roli diváka v procesu tvorby a vnímání uměleckého díla z hlediska teorie fikčních světů. Popište místo materiálové a objektové tvorby v současném výtvarném umění a ve výtvarné výchově, doložte příklady. Vytvořte didaktický projekt, ve kterém uplatníte možnosti výtvarné hry s předmětem a materiálem při rozvíjení představivosti a fantazie dětí. Projekt popište, zrealizujte, zdokumentujte a vyhodnoťte. Ve výtvarné části práce vytvořte cyklus prací tematizující hru s významy prostřednictvím různých výtvarných forem.
Seznam odborné literatury
DOLEŽEL, L.: Heterocosmica: Fikce a možné světy. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0735-2.
DUTKA, E.: Minimum z dějin světové animace. Nakladatelství AMU, Praha 2004.
FOŘT, B. : Úvod do sémantiky fikčních světů. Host, Brno 2005, ISBN 80-7294-165-8
GOODMAN, N.: Jazyky Umění - nástin teorie symbolů. Praha: Academia 2007, ISBN 978-80-200-1519-8.
SMITH, R.: Encyklopedie výtvarných materiálů a technik. Praha: Slovart 2000. 1. české vydání. 352 s. ISBN 80-7209-245-6.
WALTON, K.L.: Jak vzdálené jsou fikční světy od světa skutečného? In: Aluze, r.9, č.2, 2005, ISSN 1212-5547, str. 87-101
WALTON, K.L.: On Pictures and Photographs: Objections Answered. In: ALLEN, R.,
WALTON, K. L.: Mimesis as Make-Believe (on the foundations of the representational arts). London : Harvard University Press, 1992. ISBN 0-674-57619-5.
WALTON, K.L.: Transparent Pictures. On the nature of photographic realism. In: Critical Inquiry, r.11, č. 2, 1984, ISSN: 00931896. str.. 246-277
ZUSKA, V.: Estetika. Praha: Triton, 2001, ISBN 80-7254-194-3
Animace a doba 1955-2000. Sborník textů z časopisu Film a doba 1955-2000, Praha 2004.
BOČEK, J.: Jiří Trnka - historie díla a jeho tvůrce. Státní nakladatelství krásné literatury
a umění, Praha 1963.
Karel Zeman (sborník studií a dokumentů). Nakladatelství Blok a ČSFÚ, Brno - Praha 1986.
BENEŠOVÁ, Marie: Hermína Týrlová. ČSFÚ, Praha 1982.
POŠ, J.: Výtvarníci animovaného filmu. Odeon, Praha 1990.
POŠ, J.: Český animovaný film 1934-1994. MK ČR, KF a.s., Ateliery Zlín, 1994.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK