Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příprava transgenní kultury testikulárních kmenových buněk Xenopus tropicalis.
Název práce v češtině: Příprava transgenní kultury testikulárních kmenových buněk Xenopus tropicalis.
Název v anglickém jazyce: Preparation of Xenopus tropicalis transgenic testicular stem cell culture.
Klíčová slova: Testikulární kmenové buňky, Xenopus tropicalis, LIF, transfekce, diferenciace, expresní profil
Klíčová slova anglicky: Testicular stem cells, Xenopus tropicalis, LIF, transfection, differentiation, expression profile
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: RNDr. Tereza Tlapáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.11.2012
Datum zadání: 30.01.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:14.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2014
Oponenti: Ing. Eliška Drobná Krejčí, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK