Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mechanismy autofagie a vztah tohoto procesu k virovým infekcím
Název práce v češtině: Mechanismy autofagie a vztah tohoto procesu k virovým infekcím
Název v anglickém jazyce: Mechanisms of autophagy and their relation to virus infections
Klíčová slova: Makroautofagie, mikroautofagie, chaperonem zprostředkovaná autofagie, Atg proteiny, RNA viry
Klíčová slova anglicky: Macroautophagy, microautophagy, chaperone-mediated autophagy, Atg proteins, RNA viruses
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.11.2012
Datum zadání: 20.11.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:17.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2013
Oponenti: RNDr. Michaela Schierová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK