Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Funkční stabilizace u bolestí v kříži
Název práce v češtině: Funkční stabilizace u bolestí v kříži
Název v anglickém jazyce: Functional stability training and low back pain
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV (12-REHA)
Vedoucí / školitel: PhDr. Alena Herbenová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.04.2006
Datum zadání: 28.04.2006
Datum a čas obhajoby: 13.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2006
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK