Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 323)
Detail práce
  
Formování elit na lokální úrovni – situace města Tábora
Název práce v češtině: Formování elit na lokální úrovni – situace města Tábora
Název v anglickém jazyce: Formation of elites at local level - situation in city Tábor
Klíčová slova: demokratická samospráva, ekonomické elity, politické elity
Klíčová slova anglicky: democratic self-governance, economic elites, political elites
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Karel Müller, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.11.2012
Datum zadání: 19.11.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
četba relevantní odborné literatury, formulace výzkumných otázek, analýza procesů tvroby politických a ekonomických reprezentací v městě Tábor
Seznam odborné literatury
Balík, S. (2010), Komunální politika. Obce, aktéři a cíle místní politiky. Praha: Grada
Císař, O. (2008). Politický aktivismus v ČR. Brno: CDK
Čmejrek, Bubeníček, Čopík. (2010) Demokracie v lokálním politickém prostoru. Specifika politického života v obcích v ČR. Praha: Grada

Frič, P., a kol. (2008) Vůdcovství českých elit. Praha: Grada
Müller, K. (2002). Češi a občanská společnost. Pojem, problémy, východiska. Praha: Triton.
Tocqueville, A. de (1992). Demokracie v Americe I., II. Praha: Lidové noviny.

Předběžná náplň práce
Studium odbroné literatury, příprava metodiky výzkumu
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Study of relevent texts, preperation of empirical research.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK