Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dvojí život Sennefera z Dér el-Medíny
Název práce v češtině: Dvojí život Sennefera z Dér el-Medíny
Název v anglickém jazyce: Double life of Sennefer from Deir el-Medina
Klíčová slova: Egypt – Nová říše – 18. dynastie – Tutanchamon – Dér el-Medína – Údolí králů – Théby - Sennefer – Nefertiti – řemeslník – vesnice
Klíčová slova anglicky: Egypt – New Kingdom – 18th Dynasty – Tutankhamun – Deir el-Medina – Valley of the Kings – Thebes – Sennefer – Nefertiti – Artisan – Village
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Český egyptologický ústav (21-CEGU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jana Mynářová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.11.2012
Datum zadání: 19.11.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.02.2013
Datum a čas obhajoby: 27.05.2014 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:06.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Renata Landgráfová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce si klade za cíl rekonstruovat dvojí život starověkého obyvatele řemeslnické vesnice v Dér el-Medíně, Sennefera, pohřbeného v hrobce č. 1159 a objeveného roku 1928 expedicí IFAO v Káhiře, jehož ostatky jsou dnes součástí antropologické sbírky Hrdličkova muzea člověka PřF UK. Po metodologické stránce bude práce kombinovat několik přístupů, a to zejména archeologické metody, antropologické metody (fyzické antropologie, ale rovněž kulturní a sociální antropologie) a další společensko-vědní metody.
Seznam odborné literatury
Bruyère, B., Rapport sur les fouilles de Deir el Médineh. Fouilles de IFAO, Le Caire 1924–1930.
Černý, J., A Community of Workmen at Thebes in the Ramesside Period. Bibliothèque d’étude L, IFAO, Le Caire 1973.
Matiegková, L., Mateigka, J., Hrob Sen Nefera a tělesné znaky staroegyptského lidu za doby XVIII. dynastie. Anthropologie IX, č. 4, 1931.
Nagel, G., Rapport sur les fouilles de Deir el-Medineh (Nord) 1928. Fouilles de IFAO VI, 3, Le Caire 1929.
Strouhal, E., Vyhnálek, L., Egyptian Mummies in Czechoslovak collections. Sborník NM v Praze, Řada B – Přírodní vědy, XXXV., 1979, č. 1 – 4.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK