Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Charakterizace Ms1, nově identifikované malé RNA z Mycobacterium smegmatis
Název práce v češtině: Charakterizace Ms1, nově identifikované malé RNA z Mycobacterium smegmatis
Název v anglickém jazyce: Characterization of Ms1, a newly identified small RNA from Mycobacterium smegmatis
Klíčová slova: Mycobacterium smegmatis, Ms 1, RNA polymeráza, faktor sigma, sRNA, transkripce
Klíčová slova anglicky: Mycobacterium smegmatis, Ms 1, RNA polymerase, sigma factor, sRNA, transcription
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Libor Krásný, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.11.2012
Datum zadání: 14.01.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:05.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2014
Oponenti: RNDr. Irena Lichá, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK