Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Matematická teorie žonglování
Název práce v jazyce práce (slovenština): Matematická teorie žonglování
Název práce v češtině: Matematická teorie žonglování
Název v anglickém jazyce: The mathematical theory of juggling
Klíčová slova: žonglování, posloupnost, siteswap, vrkoč, diagram
Klíčová slova anglicky: juggling, sequence, siteswap, braid, diagram
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Antonín Slavík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.11.2012
Datum zadání: 20.11.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.11.2012
Datum a čas obhajoby: 09.09.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:31.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2014
Oponenti: Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Rozšíření stejnojmenné bakalářské práce o další témata související s matematickým popisem žonglování.
Seznam odborné literatury
1) J. Buhler, D. Eisenbud, R. Graham, and C. Wright, Juggling Drops and Descents, American Mathematical Monthly 101, no. 6 (1994), 507-519

2) B. Polster, The Mathematics of Juggling, Springer, 2002

3) A. Mays, Combinatorial aspects of juggling, Honours Thesis, University of Melbourne, 2006

4) Časopisecké články citované ve výše uvedených zdrojích
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK