Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Or Ha Chochma Kabala podle učení rabi Jehudy Ašlaga
Název práce v češtině: Or Ha Chochma Kabala podle učení rabi Jehudy Ašlaga
Název v anglickém jazyce: Kabbalah according to the teaching of Rabbi Yehuda Ashlag
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.11.2012
Datum zadání: 16.11.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.11.2012
Datum a čas obhajoby: 07.09.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2016
Oponenti: prof. PhDr. Jaroslav Oliverius, CSc.
  prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK