Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 322)
Detail práce
  
Cílená analýza eikosanoidů pomocí LC/MS
Název práce v češtině: Cílená analýza eikosanoidů pomocí LC/MS
Název v anglickém jazyce: Targeted analysis of eicosanoids by LC/MS
Klíčová slova: extrakce na pevné fázi, vysokoúčinná kapalinová chromatografie, hmotnostní spektrometrie, eikosanoidy
Klíčová slova anglicky: solid phase extraction, high-performance liquid chromatography, mass spectrometry, eicosanoids
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Vedoucí / školitel: RNDr. Ondřej Kuda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.11.2013
Datum zadání: 18.11.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:27.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:27.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2014
Oponenti: RNDr. Petr Kozlík, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Rybí tuk bohatý na n-3 polynenasycené mastné kyseliny (EPA a DHA) je zdraví prospěšným potravinovým doplňkem, který pomáhá předcházet mnoha zdravotním komplikacím. Mechanismus příznivého působení rybího tuku na molekulárn úrovni v buňce však nebyl dosud zcela rozluštěn. Dle výzkumů z poslední doby je zřejmé, že biologicky aktivními jsou protektiny a resolviny, metabolity EPA a DHA analogické eikosanoidům odvozeným od kyseliny arachidonové. Cílem bakalářské práce je optimalizovat UPLC-MS/MS (MRM) metodu pro charakterizaci eikosanoidů v komplexních biologických vzorcích (lidská a myší plasma, tkáně). Součástí práce bude optimalizace zpracování vzorků pomocí SPE, gradientu a složení mobilní fáze LC. Bude studována optimální ionizace a fragmentace analytů za účelem vylepšení kvantitativní MRM metody na sestavě Ultimate 3000 RSLC a QTRAP 5500. Pomocí výsledné metody budou analyzovány vzorky z experimentů na myších či materiál z klinických studií v rámci spolupráce s vědeckými pracovišti u nás i v zahraničí. Práce bude realizována na Fyziologickém ústavu AV ČR, v.v.i.a finančně zajištěna projekty GAČR. Projekt může být rozvinut do diplomové práce.
Kontakt: RNDr. Ondřej Kuda, Ph.D., Oddělení biologie tukové tkáně Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4, http://www.biomed.cas.cz/fgu/cz/index.php?skript=oddeleni/17.phpkuda@biomed.cas.cz, tel 296 443 707
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK