Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Procesy určující míru stability sympatrického výskytu různých cytotypů v populacích rostlin
Název práce v češtině: Procesy určující míru stability sympatrického výskytu různých cytotypů v populacích rostlin
Název v anglickém jazyce: Processes determining the stability of cytotype coexistence in plant populations
Klíčová slova: polyploidie, nevýhoda malých čísel, kompetice mezi cytotypy, koexistence cytotypů, nenáhodné opylení, autopolyploidie
Klíčová slova anglicky: polyploidy, minority cytotype exclusion, competition between cytotypes, coexistence of cytotypes, assortative mating, autopolyploidy
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: RNDr. Martin Čertner, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.11.2012
Datum zadání: 21.12.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:23.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2013
Oponenti: Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK