Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Karbonská flóra české části hornoslezské pánve a její význam pro biostratigrafii
Název práce v češtině: Karbonská flóra české části hornoslezské pánve a její význam pro biostratigrafii
Název v anglickém jazyce: Carboniferous flora of the Czech part of the Upper Silesian Basin and its stratigraphic importance
Klíčová slova: Karbon, flóra, biostratigrafie, hornoslezská pánev,
Klíčová slova anglicky: Carboniferous, flora, biostratigraphy, Upper Silesian Basin
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.11.2012
Datum zadání: 22.01.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:29.07.2013
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2013
Oponenti: prof. RNDr. Zlatko Kvaček, DrSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je podat systematický přehled karbonské flóry (do úrovně rodů) české části hornoslezské pánve. Jednotlivé taxony budou charakterizovány z hlediska svého systematického postavení, ekologických nároků, habitu a stratigrafickéhorozpětí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the thesis is to provide systematic (generic level) overview of the Carboniferous flora of the Czech part of the Upper Silesia Basin and to further characterize ecological demands of different genera and their stratigraphic ranges.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK