Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Opakovatelnost behaviorálních testů osobnosti
Název práce v češtině: Opakovatelnost behaviorálních testů osobnosti
Název v anglickém jazyce: Repeatability of behavioural measures of personality
Klíčová slova: explorační chování, úzkost, aktivita
Klíčová slova anglicky: exploratory behaviour, anxiety, activity
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.11.2012
Datum zadání: 15.11.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:16.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2013
Oponenti: RNDr. Dana Adamová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Eva Landová, Ph.D.
Předběžná náplň práce
review a metaanalýza
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK