Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Vliv chirurgické thorakoplastiky na funkci plic a hrudníku u dětí a dospívajících s deformitou hrudníku
Název práce v češtině: Vliv chirurgické thorakoplastiky na funkci plic a hrudníku u dětí a dospívajících s deformitou hrudníku
Název v anglickém jazyce: Effect of surgical thoracoplasty on lung function and chest in children and adolescents with chest deformity
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Vedoucí / školitel: MUDr. Jan Šulc, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.11.2012
Datum zadání: 15.11.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.11.2012
Datum a čas obhajoby: 02.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:02.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2013
Oponenti: PaedDr. Irena Zounková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK